Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi starter på Høgskolen i Lillehammer høsten 2014!

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.   Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i NorgeFortsett å lese «Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi starter på Høgskolen i Lillehammer høsten 2014!»

Stilling utlyst i Lund

Vi söker starka kandidater till en nyutlyst doktorandtjänst i miljöpsykologi i Lund. Skickar länken till er om ni känner någon som skulle vara intresserad. http://www.lu.se/lediga-tjanster-0/?Dnr=510573&Type=S Vänliga hälsningar Maria Johansson Associate professor in environmental psychology Dept of Architecture and Built Environment Lund University Box 118, 221 00 Lund Sweden Tel + 46 46 2227169 E-mail: maria.johansson@mpe.lth.se