Stilling utlyst i Lund

Vi söker starka kandidater till en nyutlyst doktorandtjänst i miljöpsykologi i Lund. Skickar länken till er om ni känner någon som skulle vara intresserad. http://www.lu.se/lediga-tjanster-0/?Dnr=510573&Type=S Vänliga hälsningar Maria Johansson Associate professor in environmental psychology Dept of Architecture and Built Environment Lund University Box 118, 221 00 Lund Sweden Tel + 46 46 2227169 E-mail: maria.johansson@mpe.lth.se