Home

Besøk oss på Facebook

Vi publiserer nyheter på vår Facebookside.

Om oss

Hvem er Norsk miljøpsykologisk nettverk?

Forskning og utdanning

Finn ut mer om hva vi forsker på og hvilke studiesteder som tilbyr utdanning i miljøpsykologi.

Kontakt

Vi tar gjerne imot henvendelser.

Hva er miljøpsykologi?

Miljøpsykologi, studiet av miljøets, det være seg menneskeskapt eller naturgitt, innvirkning på menneskers atferd og psykologiske tilpasning.

Etter den industrielle revolusjon, og med naturvitenskapenes store fremskritt på 1800- og 1900-tallet, var det en fremherskende idé at naturen kunne mestres og overvinnes av mennesket. I dag er man innforstått med at forholdet mellom menneske og miljø må forstås som et komplisert samspill mellom psykologiske faktorer og det spesifikke miljø en person lever i (menneske–miljø–tilpasning). Forskning i økologisk psykologi har dreid seg om en rekke forhold som er av betydning for slik tilpasning: Personlig rom, territorialitet, befolkningstetthet, støy og temperatur, arkitektonisk utforming av bygg og sosiale samlingssteder er sentrale eksempler. Kunnskaper om slike forhold gir arkitekter og planleggere viktig innsikt i hvordan menneskeskapte miljøer bør – og ikke bør – utformes.

Reklame
%d bloggere liker dette: