Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi starter på Høgskolen i Lillehammer høsten 2014!

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.   Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i NorgeFortsett å les «Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi starter på Høgskolen i Lillehammer høsten 2014!»