Home

Følg oss på Facebook

Du finner oppdaterte nyheter på vår Facebookside.

Hva er miljøpsykologi?


Miljøpsykologi fokuserer på interaksjonen mellom mennesker og omgivelser; hvordan omgivelsene påvirker menneskers atferd, emosjon og kognisjon, og hvordan mennesker interagerer med og påvirker omgivelsene.

Den etablerte internasjonale betegnelsen er «environmental psychology». Det har vekselvis blitt oversatt med omgivelsespsykologi eller miljøpsykologi, men det sistnevnte har nå vunnet frem. Miljøpsykologi kan deles i to, det bygde miljø og naturmiljøet. Delingen er rent operativ, for det er de samme begreper og teorier som anvendes. Det bygde miljø benevnes da arkitekturpsykologi.