Conference on Environmental Psychology 2019

2 09 2019

Welcome to the third Conference on Environmental Psychology in Norway – 28th – 29th of November 2019.

We welcome students and researchers to participate in the conference, either by presenting papers, posters, or by attending without presenting. The conference is hosted by the Norwegian Network for Environmental Psychology and the Inland Norway University of Applied Sciences (INN University) and the venue is the INN campus Lillehammer. Deadline for abstract submission is 15th of October, deadline for registration is 10th of November.

Keynote speakers:

Aims of the conference

 • To promote research within environmental psychology and related disciplines as well as practical applications of these fields
 • To provide experienced researchers in the people environment research field the possibility of an annual professional and social meeting, and to present their research
 • To provide the opportunity for students to gain experience with presenting scientific work and receive feedback from experienced researchers in environmental psychology
 • To advance the communication between environmental psychology and other areas of research within psychology and the social sciences, as well as between researchers and practitioners

Aims of the conference

 • To promote research within environmental psychology and related disciplines as well as practical applications of these fields
 • To provide experienced researchers in the people environment research field the possibility of an annual professional and social meeting, and to present their research
 • To provide the opportunity for students to gain experience with presenting scientific work and receive feedback from experienced researchers in environmental psychology
 • To advance the communication between environmental psychology and other areas of research within psychology and the social sciences, as well as between researchers and practitioners

Aims of the conference

 • To promote research within environmental psychology and related disciplines as well as practical applications of these fields
 • To provide experienced researchers in the people environment research field the possibility of an annual professional and social meeting, and to present their research
 • To provide the opportunity for students to gain experience with presenting scientific work and receive feedback from experienced researchers in environmental psychology
 • To advance the communication between environmental psychology and other areas of research within psychology and the social sciences, as well as between researchers and practitioners
Conference in Environmental Psychology at INN Lillehammer

26 06 2017

Lillehammer, 29th – 30th November 2017

Aims of the conference
• To promote research within environmental psychology and related disciplines as well as practical applications of these fields
• To provide experienced researchers in the people environment research field the possibility of an annual professional and social meeting, and to present their research
• To provide the opportunity for students to gain experience with presenting scientific work and receive feedback from experienced researchers in environmental psychology
• To advance the communication between environmental psychology and other areas of research within psychology and the social sciences, as well as between researchers and practitioners
Key-note speakers
Maria Johansson, Lund University: An environmental psychology perspective on human interaction with large carnivores
Aslak Fyhri, Institute of Transport Economics: Nudging and transport behaviour– let’s fight back the economists!
Gisela Böhm, University of Bergen: Climate adaption: How do people perceive and respond to climate change?
Monica Lundh, Chalmers: Pro-environmental behaviour, work environment and safety climate in the Swedish merchant fleet
Programme
29th of November: Workshops on topics such as how to design interventions to promote pro-environmental behaviour, and on the interface between environmental psychology, organizational psychology and green innovation.
30th of November: Key-notes, presentations and poster sessions.
Who can attend?
We welcome students and researchers to participate in the conference, either by presenting papers orally (15 minutes), presenting posters, or by attending without presenting.
Call for Papers
The conference will include poster and oral presentations and we welcome submissions of abstracts for theoretical as well as empirical work. There will be short oral presentations of the posters at the poster sessions.
Registration and abstract submission
Deadline for abstract submission is 15th of October 2017. Please state if you prefer a poster or oral presentation.
The abstract should contain 1) the title of the presentation, 2) name and affiliation of authors(s), 3) name of presenter, 4) a summary of maximum 300 words about the work, 5) three to five key words, and 6) information whether poster/paper will be in Norwegian or English.

Topics
Topics include, but are not restricted to:
• Environmental psychology and applied environmental psychology
• Traffic behavior and travel mode choice
• Greening organizations
• Environmental behavior and consumer behavior
• Environmental risk perception and risk management
• Psychological aspects of resource management and crises
• Architectural psychology: work, school and residential environments
• Place, place attachment, and place identity
• Environmental quality, noise and lighting
• Restorative environments
• Social use of space: crowding, privacy, territoriality, personal space

Conference languages
The conference languages are Norwegian and English. All abstracts will be included into the book of abstracts and should preferably be written in English.

Organizing Committee
Inge Brechan, Ingeborg Flagstad, Katinka Horgen Evensen,
Leif Rydstedt, Reidulf Watten, Svein Åge Kjøs Johnsen
Research group in Environmental Psychology, INN Lillehammer

Aga Skorupka, Aslak Fyhri, Åshild Lappegard Hauge
Norwegian Network for Environmental Psychology

Contact: Ingeborg.Flagstad@inn.no

Bli med på NES2015

15 12 2014

Screenshot 2014-12-15 08.47.20 Screenshot 2014-12-15 08.47.30

Vil du vite mer om hva arkitekturpsykologi er?

31 07 2014

Les artikkelen av arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland, «Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer»

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=28381&a=2

Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi starter på Høgskolen i Lillehammer høsten 2014!

24 07 2014

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.  

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i Norge – verken på bachelor- eller mastergradsnivå. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/ miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder. Sentralt i studiet er også ulike aspekter ved universell utforming (UU).Kandidatene får en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet både innenfor offentlig og privat sektor. 

Naturlige samarbeidspartnere vil være arkitekter, by og regionplanleggere, designere, grafiske designere, utviklere av IT systemer, grupper som arbeider med organisasjonsutvikling, HR, personalarbeid, men også grupper som arbeider med forebyggende og helsefremmende virksomhet på systemnivå.

Målgruppen for studiet er personer med psykologibakgrunn som jobber eller tar sikte på å jobbe med helseforebyggende og helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

 

Se http://hil.no/studiekatalog/miljoepsykologi

Årsmøte den 3. April – Arbeidsplasser og helse

3 03 2014

Velkommen til møte i Norsk Miljøpsykologisk nettverk 3. april 2014 11.30 – 15.00 i Forskningsparken på Blindern

 

Kl. 11.30 – 12.00 Lunsj

Kl. 12.00 – 12.20 Boligkvalitet i Asylmottak – Åshild Lappegård Hauge

Kl. 12.20 – 12.40 Arbeidsplasser og helse  – Knut Inge Fostervold

hest

Kl. 12.40 – 13.00 Grønne kontorarbeidsmiljø og helse  – Katinka H. Evensen

13.00 – 13.30       Faglig diskusjon knyttet til presentasjonene

13.30- 13.45        Pause

13.45 – 15.00      Årsmøte i Norsk Miljøpsykologisk nettverk

 

Boken Norsk miljøpsykologi for salg

11 11 2013

Boken Norsk miljøpsykologi for salg

Følg linken til SINTEF Byggforsk og bestill boken. Den selger godt over forlagets forventning.