anbefales

1. Universiteter og høyskoler i Norge / utdanningsmuligheter

Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Helse ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Miljøpsykologi ved Høgskolen i Lillehammer

Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

NTNU Psykologisk Institutt

Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo

2. Forskningsinstitusjoner i Norge

SINTEF Byggforsk

Transportøkonomisk institutt

3. Praksis / rådgivning i Norge

Interiorpsykologen

LEVA

Prologue

ROM Arkitekturpsykologi

4. Internasjonale nettverk

Environmental Design Research Association (EDRA)

International Association for People-Environment Studies (IAPS)

Man-Environment Research Association (MERA)

4. Internasjonale tidsskrift

Environment and Behavior

Journal of Environmental Psychology

5. Utdanningsmuligheter utland

Community Psychology and Social Change at Penn State University, USA

Department of Design and Environmental Analysis, Cornell University, USA

Environmental Psychology Lab at University of Michigan, USA

Environmental Psychology program at the City University of New York, USA

Environmental Psychology programme in Surrey, UK

Masterkurs i Miljöpsykologi ved Göteborgs universitet, Sverige
%d bloggere like this: