Forskning og utdanning

Universiteter og høyskoler i Norge / utdanningsmuligheter

Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Miljøpsykologi ved Høgskolen i Lillehammer

Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

NTNU Psykologisk Institutt

Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo

Forskningsinstitusjoner i Norge

SINTEF Community

Transportøkonomisk institutt

Praksis / rådgivning i Norge

Interiorpsykologen

LEVA

Prologue

Mellomrom arkitekturpsykologi

Internasjonale nettverk

Environmental Design Research Association (EDRA)

International Association for People-Environment Studies (IAPS)

Man-Environment Research Association (MERA)

Internasjonale tidsskrift

Environment and Behavior

Journal of Environmental Psychology

Utdanningsmuligheter utland

Community Psychology and Social Change at Penn State University, USA

Department of Design and Environmental Analysis, Cornell University, USA

Environmental Psychology Lab at University of Michigan, USA

Environmental Psychology program at the City University of New York, USA

Environmental Psychology programme in Surrey, UK

Masterkurs i Miljöpsykologi ved Göteborgs universitet, Sverige

Reklame
%d bloggere liker dette: