Antologi om norsk miljøpsykologi på SINTEF akademisk forlag

27 05 2011

Nettverk for miljøpsykologi i Norge skal utgi en antologi om norsk miljøpsykologi på SINTEF akademisk forlag. Formålet med boken er å gi en oversikt over og synliggjøre fagfeltet miljøpsykologi i Norge. Det er videre en målsetning at boka skal favne alt arbeid som gjøres av akademikere/forskere i Norge innen fagfeltet. Vi inviterer derfor alle i nettverket for miljøpsykologi i Norge til å delta med et bidrag til boken i form av et kapittel.

Målgruppen for antologien vil være studenter innen miljøpsykologi og nærliggende fagfelt som psykologi, helsefag, sosiologi, arkitektur, landskapsarkitektur, geografi, miljøfag, planleggingsfag, samt de som arbeider med relevante tema i ulike næringer som forskere, planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, miljøorganisasjoner, m.m. Vi ser for oss at boken også vil bli markedsført til relevante fagfelt innen de andre skandinaviske landene.