Vil du vite mer om hva arkitekturpsykologi er?

31 07 2014

Les artikkelen av arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland, «Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer»

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=28381&a=2