Årsmøte den 3. April – Arbeidsplasser og helse

3 03 2014

Velkommen til møte i Norsk Miljøpsykologisk nettverk 3. april 2014 11.30 – 15.00 i Forskningsparken på Blindern

 

Kl. 11.30 – 12.00 Lunsj

Kl. 12.00 – 12.20 Boligkvalitet i Asylmottak – Åshild Lappegård Hauge

Kl. 12.20 – 12.40 Arbeidsplasser og helse  – Knut Inge Fostervold

hest

Kl. 12.40 – 13.00 Grønne kontorarbeidsmiljø og helse  – Katinka H. Evensen

13.00 – 13.30       Faglig diskusjon knyttet til presentasjonene

13.30- 13.45        Pause

13.45 – 15.00      Årsmøte i Norsk Miljøpsykologisk nettverk