Stilling utlyst i Lund

20 12 2012

Vi söker starka kandidater till en nyutlyst doktorandtjänst i miljöpsykologi i Lund. Skickar länken till er om ni känner någon som skulle vara intresserad.

http://www.lu.se/lediga-tjanster-0/?Dnr=510573&Type=S

Vänliga hälsningar

Maria Johansson
Associate professor in environmental psychology
Dept of Architecture and Built Environment
Lund University
Box 118, 221 00 Lund
Sweden

Tel + 46 46 2227169
E-mail: maria.johansson@mpe.lth.se